SecTrail; fjärr- eller lokalt nätverk Tillägg med autentiserings-steg för att verifiera att säkerhetsuppgifter hålls säkra och att dessa uppgifter inte hamnar hos obehöriga.