Branding

En företagsidentitet eller image är hur ett företag, företag eller företag presenterar sig för allmänheten. Företagsidentitetens visuella varumärke och varumärken kan också inkludera produktdesign, reklam, PR, etc. Företagsidentitet är ett primärt mål för företagskommunikation för att upprätthålla och bygga upp identiteten för att överensstämma med och underlätta företagets affärsmål. I allmänhet motsvarar detta en företagstitel, logotyp och stödjande enheter som vanligtvis är sammansatta inom en uppsättning företagsriktlinjer. Dessa riktlinjer styr hur identiteten tillämpas och inkluderar vanligtvis godkända färgpaletter, typsnitt, sidlayouter, typsnitt och annat.