I vår tids konkurrenskraftiga anda måste ett märke urskilja sig från de andra, för att göra sig bemärkta. Detta görs bäst genom att ta fram en väl genomtänkt företagsidentitet. Allting från färgdesign till logga måste utarbetas i försiktighet och med hänsyn till ramverken för den kultur som är angelägen. Utfallet måste slutligen reflektera den affärsverksamheten i sin komplexitet. Det är här som vi på Creative Digital kan inträda och sköta processen av att ta fram just er företagsidentitet! I tjänsten ingår följande, varav egna selektioner eller alla kan väljas.

  • Företagsidentitesbok
  • Företagsfärg och typsnitt
  • Design av logga och slogan
  • Design av visitkort
  • Design av brevhuvud