De företag som vi anser gör allmännyttiga projekt, och vars transparens vi litar på, får ta del av samtliga av våra digitala tjänster helt kostnadsfritt. Kontakta oss för alla ärenden som gäller sociala medier, webbsida, IT-tjänster med mera.